2018-11-30

Budujemy drogę S7!

Zostaliśmy wybrani przez firmę STRABAG Sp. z o. o. do obsługi geodezyjnej kontraktu pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo – Pieńki” o długości ok. 22 km. Odcinek ten w znacznej długości pokrywa się z istniejącą drogą krajową nr 7, natomiast częściowo przebiega nowym śladem. Zakres prac budowlanych zawiera m. in. roboty przygotowawcze, roboty drogowe, budowę obiektów inżynierskich, roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze. Budowę urządzeń ochrony środowiska oraz roboty wykończeniowe.

Źródło grafiki: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad