Budownictwa hydro-inżynieryjnego

Na przestrzeni lat braliśmy udział w budowie wielu obiektów budownictwa hydro-inżynieryjnego, takich jak zapory, oczyszczalnie ścieków, czy nabrzeża. Były to między innymi:

  • "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - Etap II" Płock, PRI Pol-Aqua S. A.
  • „Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim: zapory czołowej, systemu kontrolno-pomiarowego(ASTKZ), jazu, śluzy z awantportami oraz przepławki dla ryb”, PRI Pol-Aqua S. A.
  • „Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie” w Płocku, AGAT S. A.
  • "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach", IDS-BUD S. A.
  • "Bulwary Wiślane w Warszawie”, Hydrobudowa Gdańsk
  • „Budowa systemu monitoringu na suchym polderze w Raciborzu”, Dragados
  • Przebudowa stacji pomp kanałowych Żerań I oraz Żerań II - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Warszawa, Invest Development

  • Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Oczyszczalni Ścieków "Czajka" w Warszawie - IDS-BUD S. A.