Budownictwo przekracza kolejne bariery, wcześniej nie osiągalne. Budujemy coraz wyżej, coraz głębiej, w dużym zagęszczeniu. Temu postępowi towarzyszy rosnąca świadomość potencjalnych zagrożeń wynikających z pokonywania nowych wyśrubowanych granic. Rozwój miast i populacji wymusza coraz większe zagęszczenie zabudowy centrów metropolii, a to z kolei generuje potrzeby realizacji coraz bardziej ambitnych projektów infrastrukturalnych. Powyższe tendencje oraz rosnąca świadomość projektantów, inspektorów oraz inwestorów skutkuje wzrostem zapotrzebowania na prowadzenie monitoringu strukturalnego obiektów inżynierskich.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku związanego z wagą jaką się przywiązuje kwestiom bezpieczeństwa prowadzonych budów, a także zachowania obiektów w okresie eksploatacji proponujemy naszym klientom kompleksowy zakres usług w zakresie monitoringu. Nasza oferta ma charakter interdyscyplinarny, gdyż łączy wiedzę z różnych dziedzin, tak aby zapewnić naszym Klientom maksymalny poziom bezpieczeństwa i wiarygodności otrzymywanych danych. W ramach naszej pracy opieramy się na wiedzy i doświadczeniu: projektantów i konstruktorów, geologów i geotechników, inżynierów budownictwa, informatyków i programistów, specjalistów z dziedziny IT oraz geodetów. Dzięki zespołowi ludzi z tak wielu dziedzin jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu monitoringu strukturalnego i geotechnicznego, w szczególności obejmującego:

  • analizę i identyfikację zagrożeń dla danego przedsięwzięcia,
  • projekt systemu monitoringu,
  • dobór i dostawę oprzyrządowania,
  • instalację i uruchomienie,
  • kompleksową obsługę w trakcie trwania projektu,
  • administrację systemem (alerty, powiadomienia, raporty),
  • zapewnienie platformy do prezentacji danych pomiarowych,
  • bieżące wsparcie i doradztwo.