Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Na przestrzeni lat Polservice Geo prowadziło wiele inwestycji wodno-kanalizacyjnych, min.:

 • "System wodno-kanalizacyjny w Otwocku", PRI Pol-Aqua S. A.
 • "Projektowanie wraz z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej z przyłączami w Otwocku"-etap II, PRI Pol-Aqua S. A.
 • "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa: Zadanie 3", SKANSKA S. A.
 • "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pułtusku", SKANSKA S. A.
 • "Projektowanie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzymin-Część III", PRI Pol-Aqua S. A.
 • Przebudowa układu elektroenergetycznego starej oczyszczalni ścieków Konstancin-Jeziorna z zasilania 6kV na zasilanie 15kV, REMAK ROZRUCH
 • "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka, etap 2", PRI Pol-Aqua S. A., 09.2013-04.2015
 • "Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej
 • „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Góry wraz z przewodem tłocznym oraz budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod dnem Wisły zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo”, MOLEWSKI Sp. z o. o.
 • „Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły w Płocku”, MOLEWSKI Sp. z o. o.
 • „Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w ulicy Marymonckiej, Inżynieria Rzeszów
 • "Kontrakt II zadanie 2-Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie na południe od torów PKP", Instalbud Rzeszów Sp. z o. o.
 • "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Mosznie, Instalbud Rzeszów Sp. z o. o.
 • "Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w Radziejowicach", Instalbud Rzeszów Sp. z o. o.
 • „Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer” - Zadanie nr 14, Faza IV, Instalbud Rzeszów Sp. z o. o.
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki- Etap II: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Zadanie 4”, Instalbud Rzeszów Sp. z o. o.
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszaru Kiełpina w Łomiankach", Instalbud Rzeszów Sp. z o. o.
 • " Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego", GSG Industria Sp. z o. o.
 • "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łoniów", Instalbud Rzeszów Sp. z o. o.
 • "Budowa kanalziacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Otwocku", OPWIK Sp. z o. o.