Projekt badawczy dofinansowany przez NCBiR

 

W związku z działalnością B+R naszej firmy złożyliśmy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu badawczego w ramach konkursu 1/1.1.1/2015. Po przejściu szeregu etapów kwalifikacyjnych nasz projekt został pozytywnie zaopiniowany przez zespół ekspertów NCBiR. Dzięki temu z początkiem roku rozpoczynamy etap badań przemysłowych projektu, który będzie się koncentrował na zagadnieniach związanych z monitoringiem strukturalnym.

Obecnie poszukujemy dostawcy/wykonawcy:

Dwustronnych obwodów na laminacie

Wykonanie dwustronnych obwodów drukowanych na laminacie o grubości od 0,8 do 1,5 mm wraz z montażem elementów SMD, które dostarczone będą przez Zamawiającego. Ilość zamawianych obwodów wynosi 300 (3 x 100 sztuk). Wymogi technologiczne, specyfikacja techniczna, zbiory produkcyjne obwodów oraz dokumenty montażowe dostarczone będą przez Zamawiającego.

Termin dostawy: do 4 tygodni

Oferty prosimy składać: do 20.10.2017 r. na adres: tomasz.walczuk@geo.polservice.com.pl

 

Jeśli jesteś zainteresowany dostawami innych elementów potrzebnych do naszego projektu odwiedź portal "Baza konkurencyjności Fundusze Europejskie" pod adresem:  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl