Projekt badawczy dofinansowany przez NCBiR

 

W związku z działalnością B+R naszej firmy złożyliśmy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu badawczego w ramach konkursu 1/1.1.1/2015. Po przejściu szeregu etapów kwalifikacyjnych nasz projekt został pozytywnie zaopiniowany przez zespół ekspertów NCBiR.

Jeśli jesteś zainteresowany dostawami elementów potrzebnych do naszego projektu, odwiedź portal "Baza konkurencyjności Fundusze Europejskie" pod adresem:  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Tytuł projektu: „Opracowanie aktywnego wielopunktowego systemu GNSS monitoringu przemieszczeń obiektów inżynierskich, budynków, skarp oraz innych budowli”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju konkurs 1/1.1.1/2015

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0835/15

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu (PLN): 2 882 186,59
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 2 882 186,59
Wartość dofinansowania (PLN): 1 844 584,57
Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.06.2018 r.
 

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego rozwiązania dla prowadzenia zautomatyzowanego, pracującego w trybie ciągłym, wyposażonego w funkcję wczesnego ostrzegania systemu monitoringu strukturalnego. Rozwiązanie będzie kosztowo efektywne, łatwe w obsłudze, dające możliwość ciągłej, zdalnej i praktycznie bezobsługowej obserwacji. Dzięki specjalnie konstruowanemu oprogramowaniu zapewni użytkownikowi dostęp do wszelkich wyników prowadzonej obserwacji w każdym momencie i miejscu, wraz z możliwością spersonalizowania formy prezentacji danych, a także włączenia do systemu innych urządzeń pomiarowych.