2018-11-30

Budujemy drogę wojewódzką nr 685 na Podlasiu

Na zlecenie firmy RUBAU Polska Sp. z o. o. rozpoczynamy obsługę geodezyjną na kontrakcie „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”. W ramach kontraktu, poza ponad 24-kilometrowym odcinkiem drogi, wybudowane lub zmodernizowane zostaną obiekty inżynieryjne - 9 przepustów i most na rzece Rudnia oraz powstanie niezbędna infrastruktura techniczna. Celem inwestycji jest poprawa płynności ruchu oraz poprawienie poziomu bezpieczeństwa.

Źródło fotografii: www.wrotapodlasia.pl