2020-07-08

Kolejna obwodnica na S-11 dla Polservice Geo

Polservice Geo zawarł umowę z firmą Mirbud S.A. - Generalnym Wykonawcą budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (drogi ekspresowej S11) o długości 24,8 km. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu przebiegu obwodnicy. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

To już kolejna obwodnica w ciągu S-11 realizowana przez naszą firmę – poprzednią była obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego.

Źródło: GDDKiA