2016-02-11

Kolejny odcinek S-8 nasz!

Polaqua zleciła naszej firmie obsługę geodezyjną kontraktu na budowę odcinka drogi ekspresowej S8 od istniejącej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy woj. podlaskiego. To już nasz czwarty odcinke S-8 na trasie Warszawa - Białystok!
Zadanie obejmuje budowę odcinka o długości 9,4 km. Dokładna wartość kontraktu opiewa na 248,89 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 291,75 mln zł brutto.
Na tym odcinku S8 nawierzchnia będzie wykonana w technologii asfaltowej. Obie jezdnie zostaną rozdzielone pasem zieleni, który będzie zarazem rezerwą terenu pod dobudowę - w razie potrzeby - trzeciego pasa ruchu. Wraz z trasą powstanie ok. 24 km dróg serwisowych i łącznic, a także pięć przejść dla zwierząt, cztery wiadukty i jedna kładka dla pieszych.