2018-11-30

Linia 400kV Mikułowa – Czarna dla Polservice Geo

Tym razem firma IDS-BUD S. A. wybrała nas do obsługi budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna. Inwestycja obejmuje budowę dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV od stacji elektroenergetycznej Mikułowa do słupa nr 234 znajdującego się w gminie Ruja, modernizację istniejącego i nieprzebudowywanego odcinka linii 400 kV (od słupa nr 234 do SE Czarna) oraz demontaż istniejącej linii 400 kV Mikułowa – Czarna na odcinku od SE Mikułowa do istniejącego słupa nr 234 włącznie.

Źródło fotografii: www.liniamikulowaczarna.pl