2017-02-11

Monitorujemy skarpy na 3 odcinku Zakopianki

Na zlecenie firmy Salini rozpoczęliśmy wykonywanie monitoringu gwoździowanych skarp na 3 odcinku nowobudowanej Zakopianki (droga ekspresowa S-7). Monitoring obejmuje oprócz pomiarów geodezyjnych i inklinometrycznych, montaż przeszło 350 czujników sił na gwoździach.