2017-07-03

Nowy kontrkat na linii 353

Polservice Geo na zlecenie firmy Rubau podpisał umowę na wykonanie map do celów projektowych oraz obsługi inwestycji pt. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku granica IZ Olsztyn (km 219,400) – stacja Olsztyn – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.:”prace na linii ne 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Iława-Olsztyn-Korsze” pododcinek Jamielnik - Samborowo.

Mat. fot. PKP PLK