2018-11-30

Obsługujemy budowę autostrady A1 na odcinku E

Na zlecenie firmy POLAQUA Sp. z o. o. będziemy prowadzić obsługę geodezyjną budowy autostrady A1 koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła) Inwestycja przewiduje budowę odcinka autostrady o długości 16,757 km, w ramach którego powstanie węzeł Kościelec , obiekty inżynierskie (1 most, 8 wiaduktów w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą i 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą), urządzenia ochrony środowiska (m. in. zabezpieczenia przeciwhałasowe, przejścia dla średnich i małych zwierząt i zbiorniki dla płazów) oraz elementy odwodnienia autostrady (rowy odwadniające, przepusty, kanalizacja deszczowa, zbiorniki filtracyjne).

Źródło grafiki: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad