2018-11-30

Obsługujemy kontrakt drogowy na S61

Firma STRABAG Sp. z o. o. wybrała nas do obsługi geodezyjnej kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn odc.: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła) na dł. około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km + DK 64 [GP] 0,965 km”. Zakres robót obejmuje budowę drogi ekspresowej o długości ok. 16,5 km (w tym dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Stawisk) z węzłem drogowym Kolno, przebudowę dróg bocznych (krajowych nr 61, 63, wojewódzkiej nr 647, powiatowych DP1903B i gminnych), budoę dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego oraz budowę przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę i budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, melioracyjnej i wodociągowej.

Źródło grafiki: www.conadrogach.pl