2016-08-11

Pierwsza "Zakopianka" dla nas!!!

Na zlecenie IDS-BUD S.A. Polservice Geo podjęło się obsługi geodezyjnej oraz monitoringu kontraktu pn.: „Budowa drogi ekspresowej s7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – naprawa, od km 713+580 do ok. 721+170”.

Ogólny zakres zamówienia:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty drogowe:
  • budowy dwujezdniowej drogi klasy S długości ok. 7,6 km,
  • budowy dróg serwisowych,
  • budowy MOP-ów,
  • przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych,
  • zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
  • budowa 15 obiektów typu mosty i wiadukty,
 • roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska: budowę urządzeń ochrony środowiska: ekrany, urządzenia oczyszczania wód itp..
 • roboty wykończeniowe,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 
Czas na ukończenie: 22 miesiące (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca)