2015-01-19

Podpisaliśmy kolejną umowę na S-8 z Astaldi

W dniu 27 stycznia 2015 r. podpisaliśmy kontrakt na obsługę geodezyjną budowy ponad 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S 8 pomiędzy Mężeninem a Jeżewem z firmą Astaldi S.p.A. Kontrakt o wartości 440,68 mln. zł będzie zrealizowany 22 miesięcznym termin (z wyłączeniem okresów zimowych).

Odcinek od Mężenina do Jeżewa ma dokładnie 14,26 km długości. W połowie 2017 roku będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa po 2 pasy ruchu (2 x 3,5m) w każdą stronę, plus po pasie awaryjnym 2x2,5 m). Przyjęty wariant w większości przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8, ale z obejściem miejscowości Krzewo. Przewiduje się budowę 2 węzłów: Sikory i Kobylin. Obiekty inżynierskie: 1 most, 9 wiaduktów i 7 przejść dla zwierząt.