2021-09-14

Podpisaliśmy umowę na A2 na wschód od Warszawy

Na zlecenie firmy Intercor – generalnego wykonawcy autostrady A2 Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem) o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu, będziemy prowadzić obsługę geodezyjną.

W ramach zadania  wybudowany zostanie węzeł Groszki. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne). Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.