2019-01-24

Poprawiamy bezpieczeństwo na Moście Gdańskim w Warszawie!

Na zlecenie firmy INTOP Warszawa Sp. z o. o. będziemy obsługiwać kontrakt pt. „Wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zabudowy koryta balastowego w torze nr 1 wraz z nawierzchnią kolejową na tłuczniu oraz robotami towarzyszącymi, związanymi z poprawą bezpieczeństwa na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Prace na moście Gdańskim w Warszawie”. Projekt obejmuje m. in. zaprojektowanie oraz wykonanie zabudowy nawierzchni kolejowej w torze nr 1 obiektu w korycie balastowym na tłuczniu wraz z wyposażeniem technicznym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (np. słupy trakcyjne, chodniki techniczne i inne wraz z systemem odwodnienia koryta balastowego oraz systemem odprowadzania wód opadowych z obiektu) oraz wykonanie robót budowlanych w torze nr 1 kolejowego mostu Gdańskiego w Warszawie, obejmujących swoim zakresem w szczególności wymianę konstrukcji nośnej obiektu.

Fot. Adrian Grycuk - CC BY-SA 3.0