2019-11-04

Przywrócony ruch na LK8 Warka-Czachówek Płd.

Z końcem października przywrócony został ruch na jednym z torów modernizowanego odcinka Linii Kolejowej nr 8 Warka-Czachówek Płd. Warto zaznaczyć, iż roboty na LK8 prowadzone są bardzo sprawnie, w czym udział mają geodeci Polservice Geo.

Gratulujemy sukcesu naszemu zespołowi oraz w szczególności Piotrkowi, który koordynuje obsługę geodezyjną wyżej wymienionej budowy!