2015-12-11

Robimy Południową Obwodnicę Warszawy - części A i B

Na zlecenie wykonawców Południowej Obwodnicy Warszawy, odcinka A - firmy Astaldi oraz odcinka B - firm Gulermak i PBDiM, wykonujemy prace geodezyjne związane z planowaną budową tej strategicznej dla Warszawy inwestycji.

Wschodni odcinek planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy połączy dzielnice Ursynów, Wilanów i Wawer. Trasa będzie posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z pasami awaryjnymi, za wyjątkiem tunelu pod Ursynowem i mostu przez Wisłę, gdzie przewidziano przekrój 2 x 4. Najważniejszymi obiektami inżynierskimi są na tym odcinku tunel pod Ursynowem długości ponad 2600 m, przeprawa przez Wisłę oraz estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

Przewidziane połączenia z innymi drogami:
• Puławska - węzeł z ulicą Puławską w okolicy hipermarketu Auchan na Ursynowie (droga krajowa nr 79 Warszawa-Góra Kalwaria)
• Ursynów "Zachód" - węzeł z ulicą Gandhi na tyłach hipermarketu
• Ursynów "Wschód" - węzeł z ulicą Płaskowickiej na skarpie wiślanej
• Przyczółkowa - węzeł z ulicą Przyczółkową na południe od Powsina (droga wojewódzka nr 724 Warszawa-Góra Kalwaria)
• Węzeł-rezerwa na połączenie z ulicą Czerniakowską-bis
• Wał Miedzeszyński - węzeł z Wałem Miedzeszyńskim (droga wojewódzka nr 801 Warszawa-Dęblin)
• Węzeł-rezerwa na połączenie z Trasą Olszynki Grochowskiej
• Patriotów - węzeł z ulicą Patriotów ( tunel w Miedzeszynie)
• Lubelska - węzeł ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy S17