2016-12-05

S-5 razy trzy!!!

25 grudnia 2016 r. Polservice Geo zawarło umowę z firmą Pizzarotti na obsługę geodezyjną trzech odcinków S-5:

- odc. 1 Nowe Marzy - Dworzysko (23,3km),

- odc. 2 Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km),

- odc. 5 Białe Błota - Szubin  (9,7 km).

Planowana droga ekspresowa S-5 będzie miała następujące parametry techniczne:
- klasa drogi – S (ekspresowa)
- ilość jezdni – 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)
- szerokość pasa ruchu – 3,50m
- szerokość pasa awaryjnego – 2,5m (wyj. obwodnica Szubina i Świecia 2,00 m)
 

Inwestycja obejmować będzie m.in.:
- budowę węzłów drogowych,
- przebudowę istniejących węzłów
- budowę obiektów inżynierskich

- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,
- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,
- budowa urządzeń ochrony środowiska ( ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt )
- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.