2021-08-31

Tu liczy się każdy milimetr!!!

Na zlecenie wykonawcy wzmocnień pod fundamentami - firmy Stumpfranki - wykonujemy precyzyjną niwelację z wykorzystaniem systemu hydroniwelacji. Nasze rozwiązanie wykorzystywane jest podczas prac iniekcyjnych wzmacniających fundament zbiornika. Zainstalowany system mierzy przemieszczenia pionowe z niebywałą precyzją i powtarzalnością porównywalną z niwelacją precyzyjną, a przy tym nieosiągalną dla tradycyjnego rozwiązania częstotliwością. Wyniki pomiarowe z 12 punktów aktualizowane są w czasie rzeczywistym, co umożliwia operatorowi pomp iniekcyjnych obserwację efektu iniekcji i natychmiastowe reagowanie.