2016-04-01

Wykonujemy osnowę Warszawskiego Metra!

Na zlecenie firmy ASTALDI generalnego wykonawcy wschodniego odcinka drugiej linii Warszawskiego Metra wykonujemy osnowę geodezyjną. Prace związane ze stabilizacją wykonaliśmy już w Marcu 2016 r. W kwietniu kontynuujemy pomiary i wyrównanie. Zakładana przez nas osnowa to m.in. około 60 ciężkich punktów ziemnych, ponad 2 metrowej głębokości słupów betonowych chronionych w specjalnych studzienkach. Tak wykonana osnowa będzie służyć w trakcie budowy wschodniej odnogi drugiej linii Warszawskiego Metra. Jako warszawska firma jesteśmy szczególnie dumni z udziału w tej inwestycji. Firmie Astaldi i Metru Warszawskiemu dziękujemy za okazane zaufanie!!!