2019-03-08

Wykonujemy osnowę Warszawskiego Metra!

Na zlecenie GULERMAK generalnego wykonawcy wschodniego odcinka drugiej linii Warszawskiego Metra wykonujemy osnowę geodezyjną. Prace związane ze stabilizacją wykonaliśmy już w Listopadzie 2018 r. Następnie wykonaliśmy pomiary i wyrównanie. Zakładana przez nas osnowa to m.in. około 70 ciężkich punktów ziemnych, ponad 2 metrowej głębokości słupów betonowych chronionych w specjalnych studzienkach. Tak wykonana osnowa będzie służyć w trakcie budowy wschodniej odnogi drugiej linii Warszawskiego Metra. Jako warszawska firma jesteśmy szczególnie dumni z udziału w tej inwestycji. Firmie GULERMAK i  Metru Warszawskiemu dziękujemy za okazane zaufanie!!!