Monitoring strukturalny i geotechniczny

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku związanego z uwagą jaką się przywiązuje kwestiom bezpieczeństwa prowadzonych budów, a także zachowania obiektów w okresie eksploatacji proponujemy naszym klientom bardzo szeroki zakres monitoringu.

Wśród oferowanych przez nas typów monitorowania znajdują się:

  • geodezyjny monitoring odkształceń pionowych,
  • geodezyjny monitoring odkształceń poziomych,
  • zautomatyzowany monitoring geodezyjny do obserwowania odkształceń w czasie rzeczywistym,
  • inklinometry rurowe,
  • inklinometry elektroniczne,
  • szczelinomierze,
  • piezometry.

Przykładowe realizacje - monitoring