Budowa linii 400kV Ełk Bis - granica RP

Polservice Geo na zlecenie IDS-BUD oraz Enprom prowadzi obsługę geodezyjną budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy stacją Ełk Bis na terenie Polski a stacją Alytus na terenie Litwy.

Przedmiotem zamówienia realizowanego przez naszych Klientów jest opracowanie projektu wykonawczego i wybudowanie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy stacją elektroenergetyczną Ełk Bis a granica RP wraz z przęsłem granicznym. Linia będzie wyposażona w 2 przewody odgromowe skojarzone z włóknami światłowodowymi typu OPGW.

Szacowana długość linii 400 kV Ełk Bis - Alytus wynosi 160 km, z czego około 111,7 km znajduje się po stronie polskiej. Na poniższym rysunku przedstawiono projektowaną linię 400 kV Ełk – granica RP na tle fragmentu planu sieci elektroenergetycznej NN Polski.