Pomiary geodezyjne linii elektroenergetycznych

Niezależnie od obsługi wielkich inwestycji w sektorze energetycznym wykonujemy również pomiary geodezyjne istniejących lub nowobudowanych linii elektroenergetycznych.

W ostatnich latach wykonaliśmy m.in.:

  • pomiary geodezyjne nowobudowanej linii 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów dla PSE Inwestycje S.A.,
  • pomiary geodezyjne nowej linii 400 + 110 kV Świebodzice - Wrocław dla EPC S.A.,
  • pomiary linii 110 kV S-201, S-214, S-262, S-280, S-283, S-285 dla Energy Management and Conservation Agency S.A.,
  • przebudowa linii 110 kV relacji Połaniec-Osiek - ENPROM Sp. z o. o.,
  • modernizacja linii 2x110kV relacji WIELOPOLE – LESZCZYNY, WIELOPOLE – SZCZYGŁOWICE - ENPROM Sp. z o. o.,
  • przebudowa linii 110kV Bojanowo – Żuromin w celu dostosowania do pracy przewodów fazowych w temp. +80°C - ENPROM Sp. z o. o.