Autostrada A1, odcinek Sośnica - Bełk

W latach 2007-2009 na zlecenie firmy J&P-AVAX S.A. prowadziliśmy kompleksową obsługę geodezyjną (wraz z monitoringiem osiadań na terenach występowania szkód górniczych) budowy autostrady A1 na odcinku Sośnica - Bełk, która była pierwszym etapem (tzw. etapem północnym) budowy autostrady A1 na odcinku Sośnica (Gliwice) - granica Państwa w Gorzyczkach. Etap ten obejmujmował budowę nowej autostrady na odcinku Sośnica (Gliwice) - węzeł "Bełk" o trzech pasach ruchu w obu kierunkach (długości 15,4 km) z elementami zabezpieczenia nasypów na terenach poddanych eksploatacji górniczej oraz z systemem technologii posadowień nasypów na gruntach słabonośnych, budowę 3 nowych węzłów typu "trąbka", budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania i monitoringu, budowę placu poboru opłat oraz 3 Stacji Poboru Opłat na węzłach, przebudowę dróg lokalnych w miejscach przekroczeń autostrady, budowę 2 Miejsc Obsługi Podróżnych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia do podczyszczania wód, zieleń ochronna).