Droga S-8, odc. od granicy woj. Mazowieckiego do obwodnicy Zambrowa

Kompleksowa obsługa  inwestycji pod nazwą: „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku od granicy woj. Mazowieckiego – do obwodnicy Zambrowa, od km 561+043,28 do km 575+955,00” z firmą RUBAU.

Kontrakt (wartość inwestycji to 454,9 mln zł) obejmował budowę 14,91 km dwujezdniowej drogi ekspresowej, na której zaprojektowano m.in.: jeden most, siedem wiaduktów i jeden węzeł - „Szumowo”. Powstały też drogi serwisowe oraz urządzenia służące ochronie środowiska: 2,5 km ekranów akustycznych, 13 przejść dla zwierząt w tym 2 górą, a nawet  zbiorniki lęgowe dla płazów.