Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II

Polservice Geo prowadzi obsługę geodezyjną i geotechniczną zadania „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska“. Inwestor na realizację zadania przeznaczył 932 948 001,30 zł brutto. Odcinek od węzła „Powązkowska” w Warszawie do węzła „Marki” (ulicy Piłsudskiego) w Markach, noszący nazwę Trasy Armii Krajowej, jest jednym z najważniejszych elementów modernizowanego układu komunikacyjnego Warszawy. Ma on istotne znaczenie zarówno dla ruchu lokalnego w dynamicznie rozwijającej się części miasta, jak również dla ruchu tranzytowego przebiegającego przez stolicę. Termin realizacji zamówienia to 27 miesięcy od daty podpisania umowy.