Monitoring skarp na 3 odcinku trasy S-7 (Zakopianki)

Na zlecenie firmy Salini rozpoczęliśmy wykonywanie monitoringu gwoździowanych skarp na 3 odcinku nowobudowanej Zakopianki (droga ekspresowa S-7). Monitoring obejmuje oprócz pomiarów geodezyjnych i inklinometrycznych, montaż przeszło 350 czujników sił na gwoździach.