Most Północny w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polservice Geo pełniło kompleksową obsługę geodezyjną budowy Mostu Północnego w Warszawie na zlecenie konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua, a partnerami: Sando Budownictwo Polska, Construcciones Sanchez Dominigues - Sando oraz Kromiss - Bis.

Odcinek trasy o długości 3,4 km wraz z przeprawą mostową powstanie budowany był przez 3 lata. W ramach podpisanej umowy wybudowana została trasa o parametrach drogi główne ruchu przyspieszonego, zapewniająca kierowcom w podstawowym przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Przebudowano także drogi sąsiadujące z trasą oraz wybudowano ciągi pieszo-rowerowe oraz ekrany akustyczne. Przeprawa mostowa ma długość ok. 795m. Konstrukcyjnie złożyły się na nią trzy niezależne obiekty inżynierskie:

  • jezdnia północna,
  • jezdnia południowa,
  • trasa tramwajowa wraz z ciągiem rowerowo-pieszym.

Wszystkie o konstrukcji stalowej zespolonej, posadowione na palach o średnicy 150 cm. Najdłuższe z 10 przęseł mostu, nurtowe, ma 160 m. Dwie podpory mostu znajdują się w nurcie rzeki, pozostałe znajdują się częściowo na terenach zalewowych. Nad podporą nurtową wysokość konstrukcji wynosi ponad 9 m. Węzeł Pułkowa na lewym brzegu Wisły składa się z 10 wiaduktów drogowych, kładki dla pieszych i 9 murów oporowych. Węzeł Modlińska na prawym brzegu rzeki to 5 wiaduktów posadowionych na palach i 9 murów oporowych.