S-17 Kurów - Lublin - Piaski, Zadanie 1

Na zlecenie MOTA-Engil prowadziliśmy obsługę geodezyjną budowy drogi ekspresowej nr S17 na odcinku od miejscowości Kurów (od węzła „Sielce" wraz z węzłem) do węzła „Bogucin" (wraz z węzłem). Trasa prowadzona jest po nowym przebiegu na północ od DK 17. Początek zadania (km 0+204,78 wg kilometracji roboczej) dowiązuje się do istniejącej drogi krajowej nr 17 w m. Sielce (gm. Końskowola), a koniec (km 24+652) znajduje się w m. Bogucin (gm. Garbów).

Zakres robót w Kontrakcie 1 obejmuje :

 1. Budowę odcinka o łącznej długości 23,73 km jako dwujezdniowej drogi klasy S(ekspresowej),
 2. Budowę pod projektowaną drogą ekspresową S17 przejść dolnych:
 • dla małych zwierząt,
 • dla małych zwierząt - zespolonych z przepustami,
 • dla płazów,
 1. Budowę l przęsłowego wiaduktu o długości 23,0 m w ciągu projektowanego odcinka drogi ekspresowej S12 (jezdnia prawa/jezdnia lewa) nad-istniejącą drogą krajową nr 17,
 2. Budowę węzła „Kurów-Zachód" będącego połączeniem nowej trasy z projektowaną drogą ekspresową nr 512 biegnącą w kierunku Puław i Radomia. W ramach budowy węzła należy wykonać 4 przęsłowy wiadukt o długości 91,0 m (jezdnia prawa/jezdnia lewa) w ciągu drogi ekspresowej S12 (nad projektowaną drogą ekspresową S17),
 3. Budowę 2 przęsłowego mostu o długości 36,0 m w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S17 (jezdnia prawa/jezdnia lewa) nad ciekiem i drogą dojazdową, z przejściem dolnym dla zwierząt dużych,
 4. Budowa odcinka drogi gminnej Choszczów - Kurów o długości 0,65 km wraz z budową 2 przęsłowego wiaduktu o długości 58,0 m w ciągu drogi gminnej (nad projektowaną drogą S17),
 5. Budowę l przęsłowego mostu o długości 23,0 m w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S17 (jezdnia prawa/jezdnia lewa) nad ciekiem bez nazwy z przejściem dolnym dla zwierząt dużych,
 6. Budowę l przęsłowego mostu o długości 23,0 m w ciągu projektowanej drogi dojazdowej nad ciekiem z przejściem dolnym dla zwierząt dużych,
 7. Budowę l przęsłowego mostu o długości 23,0 m nad rzeką Białka w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S17 (jezdnia prawa/jezdnia lewa) z przejściem dolnym dla zwierząt dużych,
 8. Budowę węzła „Kurów-Wschód" będącego połączeniem nowej trasy z istniejącą drogą powiatową nr 1514L (przełożenie o długości 0,69 km) stanowiącą dojazd do miejscowości Kłoda (od strony północnej) i miejscowości Kurów (od strony południowej). W ramach budowy węzła należy wykonać 2 przęsłowy wiadukt o długości 58,0 m w ciągu drogi powiatowej (nad projektowaną drogą ekspresową S17),
 9. Budowę l przęsłowego wiaduktu o długości 11,0 m, w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S17 (jezdnia prawa/jezdnia lewa) nad przejściem dla małych zwierząt zespolonym z przejazdem gospodarczym,
 10. Budowę odcinka drogi powiatowej nr 1518L o długości 0,60 km, wraz z budową 2 przęsłowego wiaduktu o długości 58,0 m w ciągu drogi powiatowej (nad projektowaną drogą ekspresową S17),
 11. Budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (pierwszy etap budowy MOP III, obejmujący zakres w standardzie MOP I) przy jezdni biegnącej w kierunku Lublina, na wysokości m. Markuszów,
 12. Budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (pierwszy etap budowy MOP II, obejmujący zakres w standardzie MOP I) przy jezdni biegnącej w kierunku Warszawy, na wysokości m. Olempin,
 13. Przełożenie drogi powiatowej nr 2517L o długości 0,54 km wraz z budową 2 przęsłowego wiaduktu o długości 58,0 m w ciągu drogi powiatowej (nad projektowaną drogą ekspresową S17),
 14. Budowę l przęsłowego mostu o długości 23,0 m nad rzeką Białka z przejściem dolnym dla zwierząt dużych w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S17 (jezdnia prawa/jezdnia lewa),
 15. Budowę węzła „Nałęczów", w ramach budowy węzła należy wykonać:
 • l przęsłowy wiadukt o długości 23,0 m (jezdnia prawa/jezdnia lewa) w ciągu drogi ekspresowej S17 (nad projektowaną drogą wojewódzką nr 826)
 • nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 826 (długości 1,81 km) biegnącej w kierunku Nałęczowa,
 • przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1526L (przełożenie o długości 0,46 km) biegnącej w kierunku Woli Przybysławskiej ,
 • przebudowę drogi gminnej (przełożenie o długości 0,20 km) biegnącej w kierunku Bobowisk,
 • przebudowę drogi gminnej (przełożenie na długości 0,26 km) biegnącej w kierunku Przybysławic,
 1. Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 17 o długości 0,34 km wraz z budową skrzyżowania z nowoprojektowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 826,
 2. Budowę odcinka drogi powiatowej nr 1524L o długości 0,68 km wraz z budową 4 przęsłowego wiaduktu o długości 80,0 m w ciągu drogi powiatowej (nad drogą ekspresową S17 i drogą dojazdową),
 3. Budowę odcinka drogi powiatowej nr 1548L o długości 0,57 km wraz z budową 4 przęsłowego wiaduktu o długości 80,0 m w ciągu drogi powiatowej (nad projektowaną: drogą ekspresową S17 i drogą dojazdową),
 4. Budowę 2 przęsłowego mostu o długości 36,0 m w ciągu projektowanej drogi
  ekspresowej S17 (jezdnia prawa/jezdnia lewa) nad rzeką Kurówką z przejściem dla zwierząt średnich,
 5. Budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 828 o długości 0,37 km wraz z budową l przęsłowego wiaduktu o długości 32,0 m w ciągu drogi ekspresowej S17 (nad drogą wojewódzką nr 828).
 6. W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej należy wykonać skrzyżowanie typu rondo z drogą powiatową nr 2200L,
 7. Budowę odcinka drogi powiatowej nr 2200L o długości 0,48 km od skrzyżowania typu rondo (z drogą wojewódzką nr 828) w kierunku m. Wola Przybysławska,
 8. Budowę przejścia dolnego dla zwierząt średnich zespolonego z przepustem,
 9. Budowę mostu nad ciekiem oraz wiaduktu nad drogą dojazdową (z przejściem dla zwierząt średnich) w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S17 (jezdnia prawa/jezdnia lewa),
 10. Budowę węzła „Jastków" będącego połączeniem nowej trasy z istniejącą drogą krajową nr 17 (przebudowa na długości 0,64 km). W ramach budowy węzła należy wykonać 2 przęsłowy wiadukt o długości 48,0 m (jezdnia prawa/jezdnia lewa) w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S17 (nad istniejącą drogą krajową nr 17),
 11. Budowę dróg dojazdowych,
 12. Przebudowę linii energetycznej 400 kV Kozienice - Lublin na łącznej długości około 9 km,
 13. Budowę systemu odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i przepustów drogowych z prefabrykatów żelbetowych,
 14. Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i melioracyjnej,
 15. Budowę oświetlenia węzłów drogowych, skrzyżowania typu rondo oraz Miejsc Obsługi Podróżnych,
 16. Budowę ogrodzenia drogi ekspresowej S17,
 17. Budowę ekranów akustycznych oraz osłon przeciwolśnieniowych,
 18. Budowę dojazdów i przejazdów awaryjnych,
 19. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 20. Usunięcie istniejących drzew kolidujących z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,
 21. Wykonanie innych prac związanych z realizacją inwestycji (m.inn. wyburzenia obiektów budowlanych, rozbiórki elementów dróg, rozebranie i odtworzenie istniejących przyłączy energetycznych, telekomunikacyjnych i sanitarnych do posesji),