S-19 obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego

W latach 2005-2008 prowadziliśmy obsługę geodezyjną budowy obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi krajowej 19.

Początek obwodnicy, o długości 6,6 km. znajduje się we wsi Zaścianki, koniec we wsi Rzeczyca tuż przed mostem na rzece Krzna Południowa. Trasa omija po stronie zachodniej Międzyrzec Podlaski. Obwodnicę zaprojektowano i wybudowano, jako drogę jednojezdniową z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę docelowo drugiej jezdni wraz z pasem rozdziału. Inwestycja obejmowała przebudowę (budowę) towarzyszącego obwodnicy układu komunikacyjnego obsługującego przyległe tereny oraz urządzeń towarzyszących z zakresu branży elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, kolejowej, melioracyjnej i zieleni). Dwa wiadukty w ciągu DK2 nad DK19, wiadukt nad DK19 w ciągu drogi powiatowej nr 2331L (ul. Tuliłowska), bliźniacze mosty przez rz. Krznę Północną, wiadukt nad DK19 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806 (ul. Jelnicka), wiadukt drogowy nad torami PKP oraz przepusty.