Trasa S-8 - odcinek od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina

9 października 2014 r. podpisaliśmy umowę na kompleksową obsługę geodezyjną budowy 15,39 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 na odcinku od Obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina (wraz z obejściem tej miejscowości). Wykonawca, firma Astaldi wybuduje ten odcinek w 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych), za 434,8 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu w każda stronę (2x3,5 m), pasów awaryjnych po 2,5 m. każdy. Obciążenie 115 kN/oś.

Na w/w odcinku zaprojektowano budowę 2 węzłów drogowych:

  • węzeł „ Kołaki” w ciągu dróg powiatowych nr 1938B i 1984B
  • węzeł „Mężenin ” łączący pośrednio drogę S8 z drogą wojewódzką nr 679 i powiatową nr 1973B.