Wcześniejsze realizacje

W minionych latach prowadziliśmy obsługi geodezyjne inwestycji kolejowych i tramwajowych. Oto niektóre z nich:

 • „Kompleksowa obsługa geodezyjna dla potrzeb modernizacji, napraw i utrzymania torów w Warszawie”, Zakład Torowo – Budowlany, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • „Kompleksowa obsługa geodezyjna  zadania inwestycyjnego „Modernizacja linii kolejowej E65 na obszarze LSC Nasielsk – Gdynia”. Budowa trzech dwupoziomowych skrzyżowań drogi z torami kolejowymi”, INTOP Warszawa Sp. z o.o.
 • „Budowa 2-ch wiaduktów drogowego nad linią kolejową nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 129,357 (Ruda Pilczycka) oraz w km 132,853 (Zaostrów)”, MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
 • „Modernizacja stacji  Szeligi oraz 5-ciu przepustów w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK w km 18,861 – 23,292”, ENEO NORD Sp. z o.o.
 • „Modernizacja 12 szt. obiektów inżynieryjnych tj. mostu w km 62+238, wiaduktów w km: 60+868/60+871, 62+605/62+607, 63+338/64+343, przepustów w km: 59-532, 60+597, 61+527, 62+473, 62+724, 65+064, 65+627 na szlaku Strzałki - Idzikowice tor 1 i 2 linii kolejowej nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”, POLWAR S.A.
 •  „Modernizacja 13 szt. obiektów inżynieryjnych tj. wiaduktów w km: 69,552; 70,318; 73,385; 76,473/76,479; 76,858; 78,835 - 6 szt, przepustów w km: 70,336; 74,645; 76,245; 77,792; 78,586; 78,779; 79,542 - 7 szt na szlaku Strzałki - Idzikowice tor 1 i 2 linii kolejowej nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”, INTOP Warszawa Sp. z o.o.
 • „Modernizacja wiaduktu na szlaku Szeligi - Biała Rawska w km 26,574/26,578. Modernizacja 7 szt. obiektów inżynieryjnych tj.: wiaduktów w km 26,075; 29,053 - 2 szt, przepustów w km 26,319; 26,666; 29,482; 30,277; 30,892 - 5 szt na szlaku Szeligi - Biała Rawska tor 1 i 2 linii kolejowej nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie. Modernizacja 9 szt. obiektów inżynieryjnych tj.: mostu w km 38,290 - 1 szt, wiaduktów w km 33,900; 38,189; - 2 szt, przepustów w km 33,167; 34,910; 36,742; 37,072; 37,822; 39,080 - 6 szt na szlaku Szeligi - Biała Rawska tor 1 i 2 linii kolejowej nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”, Construcciones y Obras Ayasa S.L. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
 •  „Modernizacja mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol”,   INTOP Warszawa Sp. z o.o., 2014 -  2015
 • "Dokończenie modernizacji stacji Szeligi oraz 5 przepustów w km 18,861; 21,063; 21,705; 22,165; 23,392 w ramach zadania pn: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa", Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
 • "Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Warszawie wraz z budową torowiska tramwajowego", BAZOLA
 • "Przebudowa ul. Prostej wraz z przebudową linii tramwajowej", Bilfinger