System oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku Jasionka

Polservice Geo na zlecenie firmy Qumak brało udzia w wykonaniu systemu oświetlenia nawigacyjnego na rzeszowskim lotnisku Jasionka.

Qumak w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów był odpowiedzialny za stworzenie nowoczesnego systemu oświetlenia nawigacyjnego na rzeszowskim lotnisku. W zakres prac, oprócz instalacji oświetlenia, wchodziła rozbudowa systemu sterowania i monitoringu oraz roboty drogowe związane z przebudową pasa startowego.