Typy monitoringu

Oferujemy monitoring następujących typów:

 • Monitoring przemieszczeń pionowych
 • Monitoring przemieszczeń poziomych
 • Monitoring hydrogeologiczny
 • Monitoring stanu technicznego
 • Monitoring sił i naprężenia
 • Monitoring odkształceń
 • Monitoring drgań
 • Monitoring torowy
 • Monitoring hydrotechniczny
 • Monitoring środowiskowy
 • Monitoring terenów górniczych
 • Monitoring osuwiskowy