Platforma monitoringowa

Polservice Geo, jako innowacyjny dostawca usług z zakresu monitoringu i geodezyjnej obsługi inwestycji stworzył własną internetową platformę monitoringową. Jest to specjalnie zaprojektowana innowacyjna aplikacja pozwalająca za pomocą dowolnej przeglądarki WWW na komputerze, tablecie, a nawet urządzeniu typu smartfon na śledzenie na bieżąco opracowanych przez nas wyników pomiarów geodezyjnych i czujników geotechnicznych. Wyniki udostępniane są upoważnionym użytkownikom, dla których każdorazowo tworzony jest indywidualny profil.

Zalogowany użytkownik otrzymuje możliwość podglądu na interaktywnej mapie wszystkich obsługiwanych przez nas punktów pomiarowych z danego tematu wraz z dostępem do informacji szczegółowych. Portal daje możliwość wyszukiwania danych na podstawie wielu kryteriów (np. typ punktu, obiekt będący przedmiotem pomiaru, wielkość przemieszczenia, rodzaj czujnika etc.) oraz automatycznego generowania raportów z historią zmian monitorowanych cech. Istotną zaletą naszej platformy jest również obsługa wydarzeń związanych z przekroczeniem definiowanych na wstępie progów alarmowych dla punktów pomiarowych.

Funkcjonalność internetowej platformy monitoringowej w szczególności obejmuje następujące zagadnienia:

 • obsługa punktów pomiarowych rozmaitych typów (repery, cele optyczne dwu- i trójwymiarowe, szczelinomierze, inklinometry poziome i pionowe, czujniki naprężenia, piezometry, czujniki temperatury etc.);

 • punkty pomiarowe pokazane na mapie wraz z pomocniczymi warstwami podkładowymi (ortofotomapa, mapa sytuacyjna);

 • przyjęta kolorystyka pozawala na szybką identyfikację punktów, dla których przemieszczenia przekroczyły progi alarmowe;

 • intuicyjna nawigacja na mapie z dostępem do takich funkcji jak drukowanie aktualnego widoku mapy, włączanie/wyłączanie etykiet punktów, pomiar odległości i powierzchni na mapie, wyświetlenia początkowego zakresu mapy;

 • kontrola użytkownika nad widocznością warstw oraz szybki dostęp do legendy;

 • po kliknięciu w punkt pomiarowy dostęp do historii pomiarów w formie interaktywnego wykresu i tabeli oraz do karty ze schematem montażu punktu;

 • wyświetlanie mapy oraz karty punktu w trybie pełnoekranowym;

 • obsługa wielu poziomów mapy (poziom terenu, poziomy podziemne);

 • opcja wyszukiwania punktów na podstawie wybranych kryteriów;

 • generowanie automatycznych raportów z wybranymi przez użytkownika punktami w postaci plików PDF, zawierających wykresy oraz zestawienia tabelaryczne;

 • możliwość zapisywania przez użytkownika gotowych konfiguracji raportów;

 • zakładka Wydarzenia pozwalająca na szybki przegląd punktów, na których przekroczone zostały zdefiniowane wcześniej progi alarmowe oraz na dostęp do historii wydarzeń;

 • możliwość pobierania plików z danymi (np. dokumentacja punktów, surowe pliki z pomiarów, etc.);

 • automatyczne powiadomienia mailowe w przypadku przekroczenia progów alarmowych.

Aby zalogować się do systemu monitoringu online kliknij tutaj.