Monitoring drgań

Monitoring drgań obiektów budowlanych jest jednym z naszych obszarów działalności specjalistycznej. Monitorujemy obiekty budowlane oraz oceniamy wpływ drgań na ludzi na stanowiskach pracy.

Coraz powszechniejsze również staje się monitorowanie drgań obiektów wrażliwych takich jak szpitale, laboratoria badawcze, czy serwerownie komputerowe. Obiekty te wymagają ochrony przed potencjalnymi nadmiernymi drganiami, gdyż nawet niewielki poziom drgań w przypadku najbardziej wrażliwych urządzeń może mieć negatywny wpływ.

Monitoring budynków

Istnieje wiele czynników, które powodują, że wibracje są odczuwalne w budynku, a monitorowanie drgań jest doskonałym narzędziem do odkrywania ich przyczyny. Prawie każdy budynek może być narażony na wibracje bez względu na jego przeznaczenie. Nawet jeśli w samym budynku nie znajdują się urządzenia wibracyjne, to może on być narażony na wpływy zewnętrzne. Na konstrukcję budynku może mieć wpływ czas trwania, amplituda i częstotliwość drgań.

Możliwe przyczyny wibracji budynku

Monitorowanie drgań jest zazwyczaj wymagane w przypadku, gdy nieruchomość ucierpiała na skutek wibracji podczas budowy/rozbiórki zabudowań pobliskiej posesji, ścian szczelnych lub obudowy berlińskiej , ruchu kołowego i pracy urządzeń obrotowych w budynku. Wibracje budowlane nie tylko wpływają na bezpieczeństwo i konstrukcję budynku, ale mogą również powodować niepokój u wszystkich osób przebywających w budynku. Poprzez monitorowanie drgań budynku można ocenić przyczynę problemu i podjąć działania zaradcze.

Monitorowanie wibracji budynku

Jesteśmy w stanie zaoferować szybką instalację stacji pomiarowej SV 258 PRO przeznaczonej do monitoringu drgań na budowie. Jest to dedykowana stacją do pomiarów drgań budynków i gruntu, która wykorzystuje metody oparte na wyznaczaniu szczytowych prędkości drgań oraz ich częstotliwości dominującej. Stacja pozwala na równoczesny pomiar wpływu drgań na ludzi w budynkach. Interpretację wpływu drgań wykonujemy zgodnie z powszechnie stosowanymi normami, takim jak PN-B-02170, DIN 4150-3, BS 7385-2 lub na podstawie indywidualnie skonfigurowanych ustawień wynikających ze szczegółowego modelowania wpływu drgań na analizowany obiekt.

Prowadzone pomiary pozwalają na jednoczesną rejestrację trzech składowych drgań podczas, której na bieżąco prowadzona jest analiza widmowa sygnału oraz pomiar wartości szczytowych umożliwiający natychmiastową reakcję. Alarm może być przekazywany w postaci sygnału świetlnego lub powiadomienia email bądź SMS.

Zalety stosowanego systemu monitorowania drgań SV 258 PRO

  • wykorzystanie akcelerometrów o dużej czułości
  • pomiar 3 składowych drgań
  • rejestracja wartości szczytowych prędkości drgań oraz bieżąca analiza widmowa
  • natychmiastowa analiza w odniesieniu do definiowanych wartości progowych
  • bezzwłoczna informacja alarmowa o przekroczeniu wartości progowej
  • alarmy w postaci sygnału świetlnego lub powiadomienia SMS/EMAIL
  • możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym

Monitoring wpływu drgań na ludzi

Wykonujemy diagnostykę wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach na podstawie normy PN-88/B-02171. Norma ta określa dopuszczalne wartości drgań mechanicznych w celu zapewnienia wymaganego komfortu przebywania ludzi w pomieszczeniach w zależności od przeznaczenia pomieszczenia (mieszkalne, biura, warsztaty pracy, szpitale, laboratoria, itp.), pory występowania drgań (dzień, tj. w godzinach 6:00-22:00 lub noc, tj. w godzinach 22:00-6:00), charakteru i powtarzalności drgań oraz kierunku działania drgań (poziome lub pionowe).