Mapy do celów projektowych

Wykonujemy mapy sytuacyjne i wysokościowe będące niezbędnym podkładem geodezyjnym dla prac projektantów i wykonawców inwestycji.

Wykonanie pomiarów terenowych i opracowanie map poprzedzone jest każdorazowo wywiadem terenowym i w instytucjach branżowych w sprawie sieci podziemnych uzbrojenie terenu.

Oferujemy mapy sytuacyjno-wysokościowe (najczęściej w skalach 1:500; 1:1 000; 1:2 000) dla:

  • dróg i obiektów mostowych;

  • linii kolejowych, sieci energetycznych i telekomunikacyjnych;

  • budownictwa kubaturowego.