Ekspertyzy techniczne obiektów

Wykonujemy dokumentację fotograficzno-opisowej, oddającą stan bezpośredniego otoczenia planowanej inwestycji przed jej rozpoczęciem. Taka dokumentacja pozwala na analizę stanu technicznego obiektu podczas trwania inwestycji oraz po jej zakończeniu. Dzięki temu można jednoznaczne stwierdzić, czy prowadzona budowa w jakikolwiek sposób wpłynęła na kondycję okolicznych budowli, obiektów czy nawierzchni dróg. Na życzenie naszych klientów oprócz samej dokumentacji fotograficzno-opisowej możemy przygotować protokoły z oględzin podpisywane z właścicielami i zarządcami okolicznych nieruchomości. Oprócz zdjęć z terenu dokumentacja może obejmować materiał pozyskany z nalotów dronem.