Wykrywanie podziemnego uzbrojenia terenu / wywiady branżowe

W ramach prowadzonych prac związanych z wykonywaniem map do celów projektowych identyfikujemy przebieg podziemnych sieci uzbrojenia terenu, co umożliwia wykrywanie kolizje urządzeń podziemnych z projektowanymi robotami ziemnymi. W szczególnych przypadkach możemy pełnić stały nadzór w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do wykrywania przebiegu i głębokości urządzeń podziemnych. Wykonujemy także przekopy kontrolne. W ramach wykonywania map pozyskujemy także materiały o przebiegu instalacji podziemnych od gestorów sieci.