Inwentaryzacja zieleni / gospodarka drzewostanem

Nasza firma wykonuje inwentaryzację terenów zielonych przy okazji dużych projektów infrastrukturalnych, jak również mniejszych, kameralnych inwestycji. Nasi geodeci wykonują pomiary i aktualizacje mapy, a specjalista dendrolog dokonuje opisu. Inwentaryzacja zieleni  to podstawa opracowań projektowych dla terenów zielonych. Często uzupełnia ją tzw. gospodarka drzewostanem. Inwentaryzacja zieleni jest graficznym naniesieniem na mapę terenu wraz z opisaniem wszystkich istniejących drzew starszych niż pięć lat oraz krzewów. Opis sporządza się zazwyczaj w formie tabelarycznej i zawiera takie informacje, jak: gatunek, wysokość drzewa, średnica korony, obwód lub/i średnica pnia, a także informacja o stanie drzewa, chorobach, itd. Inwentaryzacja zieleni może obejmować gospodarkę drzewostanem. Polega ona przeprowadzeniu oceny drzewostanu, wskazaniu egzemplarzy cennych, wskazaniu tych podlegających wycince, a także nakreśleniu kierunków pielęgnacji.