Norma BOMA

Norma szczególnie rozpowszechniona prze pomiarach powierzchni do celów najmu, stosowana przez właścicieli i zarządców budynków. W oparciu o tę normę kalkuluję się powierzchnię netto budynku wraz z wagą powierzchni przynależnej do każdej kondygnacji wraz z wagą powierzchni wspólnej budynku. Wyróżnia się dwie metody pomiaru: Metoda A i Metoda B. Norma BOMA jest normą stworzoną w Stanach Zjednoczonych w 1915 r.