Norma TEGOVA

Norma ta została wydana w 2012 r. przez Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych. Jest drugą po normie BOMA najbardziej rozpowszechnioną metodą pomiaru do celów najmu. Pomiar tą normą wykonuje się na 1,5m wysokości między wewnętrznymi licami ścian zewnętrznych albo między przeszklonymi elementami, jeżeli stanowią one powyżej 50% powierzchni elewacji zewnętrznej. Do powierzchni najmu nie wlicza się słupów, powierzchni wewnętrznych ścian konstrukcyjnych, szachtów, pionów wentylacyjnych o powierzchniach powyżej 1m2.