Norma PN-70B-02365

Norma ta została zastąpiona przez Normę PN-ISO 9836:1997 w 2012 r. Norma określa sposób mierzenia powierzchni całkowitej, powierzchni konstrukcji, powierzchni netto, powierzchni ruchu, powierzchni usługowej, powierzchni użytkowej. Pomiaru dokonuje się w świetle niewyprawionych ścian.