GNSS

Odbiorniki GNSS stały się podstawowym instrumentem pomiarowym we współczesnej geodezji. Rozwój technologii satelitarnej znacznie poprawił otrzymywane dokładności, a zastosowanie odpowiedniej metody pomiaru oraz opracowania danych sprawia, że jest doskonałym narzędziem do badania przemieszczeń. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem oferujemy system pomiarów przemieszczeń poziomych i pionowych, wykorzystujący odbiorniki GNSS.

W zależności od charakteru obiektu, jesteśmy w stanie dopasować odpowiednią konfigurację rozlokowania instrumentów pomiarowych, sposób montażu oraz częstotliwość pomiarów. Monitoring GNSS jest bez obsługowy. System automatycznie gromadzi dane, opracowuje i publikuje wyniki. Zdefiniowane progi ostrzegawcze i alarmowe pozwalają automatycznie wysyłać komunikaty do administratora systemu oraz do innych zainteresowanych osób. Dzięki wiarygodnym wynikom przestrzennych przemieszczeń specjaliści mogą podejmować odpowiednie decyzje i z wyprzedzeniem przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom.

Odbiorniki GNSS to instrumenty pomiarowe do wyznaczania trójwymiarowych współrzędnych punktów. Daje to nieskończenie szerokie możliwości zastosowania. Ograniczeniem stosowania ich w pomiarach jest zasłonięcie horyzontu, co skutkuje ograniczeniem odbierania sygnałów od niektórych satelitów lub jego zniekształceniem. Odbiorniki GNSS najczęściej wykorzystywane są do monitoringu budynków, mostów, wież itp. Stosując odpowiedni rodzaj stabilizacji w otwartym terenie mogą być stosowane do badania osuwisk, skarp lub zboczy.

W zakresie wykorzystania urządzeń GNSS w monitoringu stosujemy dwa rozwiązania:

 • POMIARY STATYCZNE GNSS

Najdokładniejszą metodą pomiarową jest metoda statyczna. Polega ona na pomiarze i opracowaniu danych z par punktów. W wyniku otrzymujemy przestrzenne współrzędne wektorów. Dokładność wyznaczenia współrzędnych zależy głównie od trzech czynników: odległości pomiędzy punktami, gęstości rejestrowanych danych oraz okresu ich rejestracji. Zarejestrowane dane opracowywane są w post-processingu. Częstotliwość uzyskiwanych wyników zależy od długości sesji pomiarowej i czasu przesyłania danych do opracowania. W pomiarach wykorzystujemy nowoczesne dwukanałowe urządzenia GNSS firmy Trimble oraz Leica. Na terenie Warszawy dysponujemy własną stacją referencyjną położoną w samym centrum miasta.

 • SMARTSENSE

SMARTSENSE jest to zintegrowany system pomiarowy przemieszczeń, którego podstawą działania jest pomiar GNSS. Jest to autorski system, który został zaprojektowany i stworzony w naszej firmie na podstawie wieloletniego doświadczenia i najnowszych rozwiązań techniki pomiarowej. System składa się z sieci urządzeń (komórek pomiarowych), które mogą zostać zainstalowane na monitorowanych obiektach, oraz urządzeń referencyjnych instalowanych w punktach poza strefą oddziaływania budowy. Sercem systemu jest zaś komórka centralna, która zbiera dane pomiarowe z komórek pomiarowych, je interpretuje, a wyniki wysyła na platformę monitoringową. Pomiary przemieszczeń odbywają się na zasadzie pomiarów metodą statyczną, a przemieszczenia określane są na podstawie zmian długości wektorów między komórką pomiarową, a urządzeniami referencyjnymi. System dopuszcza ustalenie dowolnego harmonogramu obserwacji GNSS, co pozwala na wybranie porównywalnych okresów pomiarowych z dobrą widocznością satelitów i małą ilością sygnałów wielokrotnie odbitych (ograniczenie horyzontu). Kolejną bardzo ważną zaletą systemu jest jego bezprzewodowe działanie. Wszystkie urządzenia systemu komunikują się wzajemnie za pośrednictwem połączeń bezprzewodowych od dużym zasięgu. Dodatkowo są to urządzenia energooszczędne o zasilaniu bateryjnym, co wyklucza stosowanie stałego zasilania w punktach pomiarowych. Montaż komórki pomiarowej jest mało inwazyjny i sprowadza się do zainstalowania uchwytu z anteną oraz mocowania z urządzeniem pomiarowym.

Zalety:

 • automatyczny pomiar;
 • dokładność na poziomie 0,9 mm dla przemieszczeń poziomych i 1,2 mm dla przemieszczeń pionowych;
 • duża ilość pomiarów (od 1 do 12 pomiarów na dobę);
 • energooszczędność;
 • pomiary przemieszczeń poziomych i pionowych;
 • łatwy montaż bez plątaniny przewodów i dużej ingerencji w elewację obiektu;
 • monitoring w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu precyzyjnego dwuosiowego pochyłomierza;
 • odporność na wandalizm;
 • odporność na warunki atmosferyczne , kompensacja temperaturowa;
 • prezentacja wyników na platformie WWW.