Szczelinomierze

Szczelinomierz jest podstawowym instrumentem stosowanym w monitoringu strukturalnym. Wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba precyzyjnej kontroli rozwoju zarysowań, przemieszczeń wzdłuż szczelin dylatacyjnych, przemieszczeń elementów montażowych lub podporowych, jak łożyska mostów zastosowanie mają szczelinomierze. Szczelinomierze można podzielić na dwie grupy:

  • szczelinomierze proste inaczej manualne
  • szczelinomierze automatyczne.

 

Szczelinomierze proste/manualne są najczęściej stosowane do kontroli rozwoju rys oraz przemieszczeń połączeń dylatacyjnych. W większości przypadków składają się z dwóch przezroczystych zachodzących na siebie płytek tworzywa. Na jednej płytce nadrukowana jest podziałka milimetrowa w postaci siatki, natomiast na drugiej znajduje się krzyż pomiarowy umożliwiający precyzyjny odczyt przemieszczenia w dwóch kierunkach. W miejscach narażonych na wandalizm lub wymagających większej precyzji odczytu można zastosować szczelinomierze proste stalowe z podziałką noniuszową lub systemy monitorowania przeznaczone do pomiarów suwmiarką precyzyjną.

Zalety szczelinomierzy manualnych:

  • niski koszt punktu pomiarowego,
  • możliwość pomiaru w dwóch prostopadłych kierunkach,
  • rozdzielczość pomiaru do 0.01 mm,
  • szeroki zakres pomiarowy,
  • odporność na warunki atmosferyczne,
  • odporność na wandalizm,
  • prosty montaż.

 

Szczelinomierz automatyczny/cyfrowy

Szczelinomierz skonstruowany na podstawie liniowego czujnika przemieszczenia. Zakres pracy czujnika dobierany jest indywidualnie do zakresu przewidywanych przemieszczeń oraz wymaganej precyzji pomiaru (od bardzo precyzyjnych pracujących w zakresie 0-10mm do standardowych pracujących w zakresie od 0 do 150 mm). Pojedynczy czujnik mierzy przemieszczenia w jednym kierunku. W przypadku konieczności pomiaru przemieszczeń w trzech kierunkach istnieje możliwość zastosowania przeznaczonych do tego celu specjalnych mocowań pozwalających na stworzenie komórki pomiarowej przemieszczeń 3d.

Najczęściej przez nas stosowanymi czujnikami są czujniki z wibrującą struną. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość instalacji czujnika z przewodem sygnałowym o długości do 1000 m bez konieczności stosowania urządzeń wzmacniających sygnał pomiarowy. Cecha ta zapewnia możliwość instalacji praktycznie w każdym miejscu umożliwiając przy tym automatyczną obsługę czujnika, bądź przeniesienie miejsca odczytu w łatwo dostępne miejsce i wykorzystanie czytnika do odczytów manualnych.

Zalety szczelinomierzy automatycznych:

wysoka precyzja pomiaru,

możliwość podłączenia do automatyki pomiarowej,

możliwość odczytu w miejscach trudno dostępnych,

niski koszt obsługi przy dużej częstotliwości pomiarów.