Pomiar temperatury

W ramach prowadzonej działalności oferujemy instalacje pomiarowe temperatury gdzie pomiar realizowany jest za pośrednictwem czujników termistorowych, termopar, czy też czujników światłowodowych.

Pomiar temperatury wykonywany jest najczęściej w celu monitorowania temperatury nawierzchni drogowej obiektów mostowych, rozkładu temperatur w konstrukcjach inżynierskich, monitorowaniu ciepła hydratacji betonu w konstrukcjach masywnych jak i w celu kalibracji dryftu temperaturowego wszelkich wykorzystywanych przez nas czujników.

Ponadto realizujemy instalacje wykorzystujące światłowodowy pomiar temperatury ,które znajdują zastosowanie w przypadku wykrywania pożaru , rozkładu temperatury w budynkach, czy przecieków w zaporach wodnych, wałach powodziowych itp.