Pochyłomierze

Kontrola przemieszczeń jest jest kluczowym elementem monitoringu strukturalnego. Zazwyczaj jest ona możliwa do wykonania tradycyjnymi metodami z zastosowaniem punktu referencyjnego. Jednak nie zawsze takie podejście jest możliwe, a w skomplikowanych konstrukcjach może być też bardzo kosztowne. Zastosowanie w takich przypadkach znajdują układy inercyjne IMU (ang. Interial Measurement Unit) oparte o zaprojektowaną sieć pochyłomierzy. Wykorzystując odpowiednie przeliczenia oraz analizę zbieranych danych można za ich pomocą wyznaczyć orientacje i położenie obiektów w przestrzeni. Zastosowanie układów inercyjnych jest bardzo szerokie i wykorzystywane są one w różnych dziedzinach życia. Między innymi w monitoringu obiektów mostowych, które ze względu na trudną dostępność monitorowane są w ten sposób. Pochyłomierze znajdują również zastosowanie w monitorowaniu przechylenia innych obiektów budowlanych takich jak tunele, budynki, ściany szczelinowe, konstrukcje oporowe, czy zbocza skalne.

Realizujemy rozwiązania wykorzystujące pochyłomierze umożliwiające pomiar przechylenia/obrotu w jednym bądź dwóch kierunkach o precyzji pomiaru odpowiednio dobranej do analizowanego zagadnienia. Stosujemy rozwiązania bezprzewodowe zasilane bateryjnie jak i oparte na infrastrukturze kablowej w przypadku rozwiązań wymagających ciągłego pomiaru w nieenergooszczędnym trybie pracy.

W przypadku monitorowania przechylenia w trybie czasu rzeczywistego instalujemy czujniki na stałe. W sytuacji pomiarów kontrolnych o niskiej częstotliwości rekomendujemy rozwiązania nisko kosztowe z wykorzystaniem trwale mocowanych uchwytów centrujących i wykorzystaniem wysoko precyzyjnych czujników przenośnych.

Oferujemy również rozwiązania w postaci systemów SMARTSENSE przeznaczonych do punktowego pomiaru przechylenia jednocześnie zintegrowane z pomiarem przemieszczeń XYZ.

Czujnik jest szczególnie przydatny tam, gdzie pomiary topograficzne są wykluczone lub gdzie dostęp jest ograniczony. Typowe zastosowania monitoringu z wykorzystaniem pochyłomierzy to:

  • pomiar przechylenia budynków w wyniku osiadania;
  • kontrola przechylenia zabudowy w związku z sąsiednimi pracami budowlanymi;
  • monitoring mostów i tam;
  • monitoring tuneli;
  • monitoring kanałów sieciowych, kolektorów ściekowych;
  • monitorowanie obrotu torów.